Svensk politik under 130 år

Ideologi och strategi handlar om svensk politik under de senaste 130 åren. De viktigaste politiska frågorna analyseras och uppvisar en dramatisk utveckling som vittnar om hur ett fattigt jordbruksland i Europas utkant efter ett tämligen sent uppvaknande snabbt blev ett av världens rikaste och mest industrialiserade länder.

Leif Lewin skriver bland annat om hur det regerande högerpartiet vid demokratins genombrott räddade sig från undergång genom att ändra valmetoden, hur den svenska monarkin bestod, hur vänsterns dröm om en långvarig majoritetsregering fick ge vika för minoritetsparlamentarism och koalitionspolitik. Vidare hur socialiseringsplaner ersatts av en banbrytande välfärdspolitik, hur kärnkraften levde vidare och löntagarfonderna avskaffades, hur Sverige motvilligt gick med i EU och fram till att Alliansen bildades.

Både ideologi och strategi har varit avgörande och nödvändiga, men båda förutsätter varandra. Idédebatten är viktig, betonar Lewin. I boken är det främst partiledarnas agerande under 130 år som står i fokus. Först under de senaste åren har vi fått kvinnliga partiledare.

Leif Lewin är professor i Uppsala och har även varit internationellt verksam. Han är kanske den statsvetare som spelat störst roll under de senaste 30-40 årens vetenskapliga forskning om svensk politik, och hans Ideologi och strategi har tidigare utkommit i fem upplagor.

Leif Lewin:
Ideologi och strategi. Svensk politik under 130 år
Carlsson Bokförlag
Utkom 2017