Bakom hemligstämpeln ger en inträngande bild av den hemliga verksamheten i och kring Sverige. Fokus ligger på den svenska militära underrättelsetjänsten från mellankrigstiden fram till i dag.

I boken beskrivs bland annat den moderna underrättelse-verksamhetens framväxt under mellankrigstiden, hur den superhemliga C-byrån ersattes av T-kontoret, utländsk hemlig verksamhet under andra världskriget i vårt land och nedskjutningen av DC-3:an över Östersjön. Dessutom skildras flera senare företeelser som IB-affären, och hur det kalla krigets slut samt IT-teknikens utbredning har påverkat de hemliga tjänsterna.

Lennart W. Frick är pensionerad generalstabsofficer och har varit chef för Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetstjänst. Lars Rosander är tidigare officer och har en bred utgivning av historisk litteratur bakom sig. Tillsammans skrev de 1998 Det vakande ögat.

Lennart W. Frick & Lars Rosander:
Bakom hemligstämpeln. Hemlig verksamhet i Sverige i vår tid
Historiska Media
408 sidor
Utkom i oktober 2004