Svensk politisk historia under tvåhundra år

Bokomslaget

Boken Svensk politisk historia handlar om utvecklingen inom svensk politik under två sekler – om maktkamp, reformer, politisk kultur och framväxten av ett partiväsende och de utmaningar detta ställts inför i takt med att samhället förändrats.

Med avstamp i 1809 års regeringsform får vi följa utvecklingen från det kungliga ”allenarådandets tid” till den utdragna och dramatiska regeringsbildningen efter 2018 års val. Viktiga politiska händelser och förlopp blir föremål för ingående analys, exempelvis representationsreformen, unionskrisen, parlamentarismens genom­brott och den allmänna rösträttens genomförande, framväxten av välfärdsstaten, de ekonomiska kriserna och den successiva omläggningen av den ekonomiska politiken samt Sveriges väg in i EU.

Denna fjärde upplaga av Svensk politisk historia är reviderad och aktualiserad. Boken vänder sig, enligt förlaget, i första hand till studenter i statsvetenskap och historia, men även till den politiskt intresserade som vill lära sig mer om svensk politik.

Tommy Möller är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Tommy Möller:
Svensk politisk historia. Strid och samverkan under tvåhundra år
Studentlitteratur
Utkom 2019