Skärmytslingar och kommenderingar under stora nordiska kriget

De dramatiska fältslagen under tidigmodern tid har helt dominerat historieskrivningen om krig. Men det var dock mindre skärmytslingar som i hög präglade de karolinska soldaternas och officerarnas vardag. I vilka sammanhang uppstod dessa strider och vem deltog i dem?

I boken Det lilla kriget granskar historikern Magnus Perlestam de vanligaste missionerna och aktörerna i det lilla kriget under framför allt de polsk-litauiska och ryska fälttågen åren 1702–1709. I fokus står de enskilda uppdragen – kommenderingarna – vid arméns marsch mot sina fältläger och kvarter, eller vid indrivning av proviant och foder.

”Det lilla kriget” är dock en term som täcker allt ifrån attacker mot svensk trupp eller rekognoserande uppdrag som råkar ut för fiendepatruller, till bränning av motståndarläger, och Perlestam belyser även de åtgärder som, i norm och praxis, vidtogs för att förhindra eller mildra dessa.

Magnus Perlestam år fil.dr och docent i historia, verksam vid Mittuniversitet i Sundsvall. Han har tidigare utkommit med bland annat Lydnad i karolinernas tid

Magnus Perlestam:
Det lilla kriget. Skärmytslingar och kommenderingar under stora nordiska kriget åren 1702–1709
Nordic Academic Press
Utkom 2018