Gunilla Lagnesjö från Riksantikvarieämbetet har valts in i den mellanstatliga kulturarvsorganisationen ICCROM:s styrelse.

– Att få verka i en internationell styrelse med experter på våra frågor från hela världen är mycket hedrande, säger Gunilla Lagnesjö.

ICCROM är en mellanstatlig organisation i FN-familjen med nära band till UNESCO. Det är den enda organisation i sitt slag som arbetar internationellt med bevarande av kulturarv. Styrelsen består av 25 personer varav Gunilla Lagnesjö är den enda personen från Norden.

Inom ramen för sitt uppdrag i ICCROM kommer Gunilla Lagnesjö att arbeta för att kunskapen inom organisationen kommer till nytta och sprids.

– Jag kommer också att försöka hålla ett extra öga på hur arbetet med nya sociala medier och digitala tekniker utvecklas, berättar Lagnesjö.

Frågan om framtidsstudier för kommande generationer är också viktig tycker Gunilla Lagnesjö:

– Väldigt många områden i världen har en extremt ung befolkning. Hur ser de på bevarande av – kulturarv och hur kan vi bevara hantverkstraditioner och tyst kunskap som behövs för att vårda och förvalta kulturarv när vi har en global urbanisering som leder till helt nya livsmönster.

Gunilla Lagnesjö är invald på en period av fyra år.