De Aderton är en biografisk uppslagsbok över Svenska Akademiens samtliga 186 ledamöter från instiftandet 1786 till våra dagar.

Biografierna, som ges i stolsordning, åtföljs av porträttbilder. Boken är försedd med en inledning, som låter läsaren följa några utvecklingslinjer när det gäller Akademiens sammansättning genom åren och dessutom i ett antal tvärsnitt redovisar läget vart femtionde år, från instiftelsen till 200-årsjubileet 1986.

Boken, som utkom första gången 1992, utges nu i en andra upplaga i samband med Akademiens 225-årsjubileum och har uppdaterats när det gäller såväl innehållet som bildmaterialet och den grafiska formen. Det kommer ofta frågor till Svenska Akademien om dess ledamöter, såväl de nuvarande som dessas föregångare. Den här volymen är tänkt att fylla behovet av en biografisk uppslagsbok.

Till boken hör ett supplement med biografiska uppgifter om de ledamöter som invalts i Akademien under åren 1986–2000.

”Läst på rätt sätt handlar boken inte bara om dem som utgjort eller utgör Akademiens ledamöter, eller om dess olika inkarnationer genom tiderna, utan även indirekt om vårt lands förvandlingar under de senaste 225 åren. För Akademien är på sitt sätt en spegling av Sverige”, skriver Peter Englund i förordet.

Bo Svensén är fil.lic.i latin och fil.dr h.c. och var 1988–2006 handsekreterare till Svenska Akademiens ständige sekreterare. Han har skrivit bakom flera titlar i Svenska Akademiens utgivning, bland annat Svenska Akademien från Gustaf III till våra dagar.

Bo Svensén:
De Aderton. Svenska Akademiens ledamöter under 200 år
Svenska Akademien
Utkom 2011