Nu på söndag firas Kulturarvsdagen i hela Sverige från norr till söder med cirka 150 olika arrangemang knutna till årets tema: Gröna platser.

– Temat Gröna platser har lockat många arrangörer i hela landet att delta med olika evenemang. Jag hoppas att så många som möjligt vill ta del av de berättelser, aktiviteter och vandringar som erbjuds på de gröna platserna runt om i landet på söndag, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

Kulturarvsdagen, eller European Heritage Days som den också kallas, är ett årligt återkommande evenemang runt om i Europa som lockar tusentals människor. I Sverige firas den andra söndagen i september och från norr till söder anordnas olika arrangemang knutna till årets tema. Syftet är att bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. Alla som kan anordna ett evenemang som knyter an till temat under Kulturarvsdagen är välkomna att delta. Riksantikvarieämbetet är samordnare för Kulturarvsdagen och samarbetar med Sveriges Hembygdsförbund. I år medverkar också Jordbruksverket.

Årets tema är Gröna platser: Kulturlandskapet bär spår av människans påverkan sedan årtusenden tillbaka och Kulturarvsdagen vill i år lyfta på förlåten till de gröna platserna i staden och på landsbygden. Varje odling, betesplats, hage, äng, åkerteg, skogsglänta, park eller trädgård har en historia och den 11 september är det dags att berätta den.

Information om evenemangen finns påwww.raa.se/kulturarvsdagen