Svenska Akademiens modernisering 1913–1977

Bokomslaget

Här är berättelserna om vad som skedde med Svenska Akademien internt och externt under de fyra ständiga sekreterarna som styrde under drygt sex decennier, 1913–1977: Erik Axel Karlfeldt 1913–1931, Per Hallström 1931–1941, Anders Österling 1941–1964 och Karl Ragnar Gierow 1964–1977. Under denna tid började Börshuset användas av Akademien. Anders Zorn skänkte Gyldene Freden till Akademien, av vilket också följde det stora Bellmanspriset. Karlfeldt sörjde för ett bättre arbetsklimat i själva Akademien.

Under nazitiden klarade man att hålla samman Akademien trots flera Hitlervänner bland ledamöterna. Dag Hammarsköljd var tänkt att bli ny ständig sekreterare men dog i Kongo och då blev det istället Gierow. Under perioden blev De Aderton författares och forskares främsta prisgivare. Under dessa decennier utgjordes Akademien av sammantaget 73 ledamöter.

Per Rydén och Jenny Westerström, båda lundaprofessorer och erfarna forskare, har hanterat ett enormt arkivmaterial med insikt och blick för såväl skratt som stort allvar. Boken är en inträngande skildring av vad som har tilldragit sig bakom stängda dörrar. De tar tidigare skrivit en lång rad böcker om vår litterära historia, Rydén flera böcker om Akademiens ledamöter.

Per Rydén & Jenny Westerström:
Svenska Akademiens modernisering 1913–1977. Under Karlfeldts, Hallströms, Österlings & Gierows tid
Carlsson Bokförlag
Utkom 2018