Borgar i Skåne

När någon påstod för museichefen Anders Ödman att endast Danmark haft borgar ville han bevisa motsatsen. Under sina resor runtom i Skåne har han funnit uppemot 190 borgplatser, vilket gör landskapet till en av Skandinaviens borgtätaste provinser. De stora borgarna – Skanör, Lindholmen eller Kärnan i Helsingborg – är sedan länge arkeologiskt undersökta medan de små borgkullarna ute i landskapet inte har lockat så många intresserade. Hittills…

Borgar i Skåne är en guide till ett fyrtiotal fyndplatser i en av Skandinaviens borgtätaste provinser. Alla som föreställer sig pampiga stenborgar med ett äkta riddarliv, begravda skatter och bloddrypande intriger, blir tyvärr besvikna. Istället var de skånska borgarna ofta små träborgar där den materiella standarden var låg och där ett hårt arbete präglade vardagen. Icke desto mindre är lämningarna av medeltidens fornborgar oerhört fascinerande och med Anders Ödman som beledsagare rekonstrueras de inför läsarens ögon. Till varje borg har han en spännande historia att berätta, kryddad med anekdoter och detaljer om dess ägare. Författaren förklarar hur man hittar till lämningarna och vilken tid på året det är lämpligast med ett besök.

Anders Ödman är docent i medeltidsarkeologi och chef för Lunds Universitets Historiska Museum.

Anders Ödman:
Borgar i Skåne
Historiska Media
176 sidor, häftad, illustrerad
Utkom i maj 2002