Svenska erfarenheter av havet

Havet har flera ansikten – ofta rofyllt och välkomnande, men också våldsamt och dödsbringande. I årtusenden har havet varit en scen för liv, handel och krig och misslyckanden.

I Facing the sea får vi ta del av svenska erfarenheter av havet. Vi får läsa om smugglare från Åland, brittiska kapare som beslagtar svenska skepp och marinofficerare som kämpar för flaggans heder. Vi ser också vad en katastrof till sjöss eller bärgandet av ett skeppsvrak kan berätta om samhället i dåtid och nutid, och varför allt fler människor väljer att begrava sina anhöriga till sjöss. Rösterna av barn som i krigstid tagit den farliga flyktvägen över Östersjön ger ytterligare en dimension till innehållet.

Boken har författats av elva forskare som tillsammans representerar ett axplock av den forskning som bedrivs vid Centrum för maritima studier vid Stockholms universitet. De är historiker, etnologer och marinarkeologer med koppling till forskningscentret. Författarna är Mirja Arnshav, Henrik Arnstad, Simon Ekström, Niklas Eriksson, Anna Maria Forssberg, Ida Hughes Tidlund, Hanna Jansson, Fredrik Kämpe, Andreas Linderoth, Leos Müller och Abigail Christine Parkes.

Simon Ekström & Leos Müller (redaktörer):
Facing the sea. Essays in Swedish maritime studies
Nordic Academic Press
Utkom 2021