Drottning Kristinas revolt

Bokomslaget

Drottning Kristina är en av de mest fascinerande och undflyende monarkerna i den svenska historien. Hon har dock inte i lika hög grad som andra regenter betraktats som politisk varelse, istället har bilden av henne formats av att hon var kvinna på ett utpräglat manligt ämbete.

I Maktspelerskan ger Erik Petersson sin bild av drottning Kristina. Han visar att hon hade en stark politisk medvetenhet. Istället för att bli det lydiga redskap som Axel Oxenstierna och hans rådskollegor hade tänkt sig, var hon en viljestark regent som inte gick i någons ledband.

Hon vägrade underteckna regeringsformen när hon blev myndig, vilket gav henne så gott som oinskränkt makt. Och hon tog strid med bördsadel och dess inflytande. Det var bara början på den revolt som fullbordades med att hon avsade sig kronan.

Erik Petersson är doktorand i historia vid Linköpings universitet. Han har tidigare skrivit Den skoningslöse – en biografi över Karl IX – och Vicekungen – en biografi över Per Brahe den yngre.

Erik Petersson:
Maktspelerskan. Drottning Kristinas revolt
Natur och kultur
Utkom 2011