Salongsliv genom århundradena

Det finns ett bostadsrum som betytt mer för historien än något annat, och det är salongen. Politiken har inte bara stakats ut i parlament eller kungliga slott, lika lite som all litteratur offentliggjorts i bokhandel eller press.

Nej, i mer än tre hundra år fungerade salongen som en mötesplats mellan privat och offentligt, där människor från olika samhällsskikt kunde mötas för att diskutera samhället, lyssna till högläsning och musik, se teaterstycken eller bara knyta kontakter, ta samtiden på pulsen, se och synas. Molière, Rousseau, Schubert och Goethe hade kanske aldrig gått till historien ifall inte salongerna burit fram dem.

Kvinnor har gjort en historisk bragd genom att ofta stå som värdinnor för sammankomsterna, såsom madame de Staël, Bettina von Arnim och Malla Silfverstolpe. Hos dem samlades alla som var något – ”alla fredagsaftnar” som hos Malla, eller vid annan återkommande tid.

I boken ”Alla fredagsaftnar samlades man” berättas salongskulturens hela historia i Europa. Den söker rötterna i det antika Grekland, tar vägen förbi renässansens Italien för att hamna i framför allt Frankrikes 1700-tal och Tysklands 1800-tal. Men även vårt eget land har sin del i kulturen.

Eva Öhrström är musikforskare och professor emerita vid Kungliga Musikhögskolan. I sin forskning har hon främst sysslat med kvinnligt musicerande i salonger. Hon har också skrivit biografier över Elfrida Andrée och Adolf Fredrik Lindblad.

Eva Öhrström:
”Alla fredagsaftnar samlades man”. Salongsliv genom århundradena
Natur & Kultur
Utkom 2022