Svenska flygare mot Hitler

Fler ett dussin svenskar lyckades trots många hinder bli flygare på brittisk sida under andra världskriget. De upplevde några av 1900-talets största flyghistoriska milstolpar i strid mot tyska Luftwaffe, liksom fantastiska äventyr på marken.

Vi får också möta tre svenska kvinnor som kom att spela viktiga men märkligt bortglömda roller för flygutbildning och flygledning på brittisk sida. Det står även klart att flera piloter inom svenska flygvapnet försökte lämna Sverige för att bli piloter i Royal Air Force.

Det här är boken om verkliga svenska Biggles-piloter, men också om hur illa de överlevande flygarna passade in i det ”neutrala” Sverige och om svenska folkets paradoxala entusiasm för den fiktive karaktären Biggles.

Lars Gyllenhaal arbetar som författare och krönikör. Han har skrivit en rad böcker om Sveriges militärhistoria. Lennart Westberg har publicerat flera artiklar om Förintelsen och en uppmärksammad studie om svenskarna i Waffen-SS. Tillsammans har de tidigare utkommit med tvåbandsverket Svenskar i krig 1914–1945 och Svenskar i krig 1945–2015.

Lars Gyllenhaal och Lennart Westberg:
Svenska flygare mot Hitler. Frivilliga i Royal Air Force 1939–45
Lind & Co
Utkom 2023