Statens porträttsamling 200 år

Statens porträttsamling innehåller närmare 5 300 verk och är världens äldsta nationella porträttgalleri. Den förvaltas av Nationalmuseum och visas på Gripsholms slott i Mariefred. I samband med samlingens 200-årsjubileum släpps för första gången en bok som sammanfattar dess historia.

Statens porträttsamling har ursprung i den, med internationella mått mätt, anspråkslösa konstsamling som Gustav Vasa hade på slottet. Först i och med drottning Hedvig Eleonora och senare kung Gustav III tillkom en större porträttsamling. Därmed var grunden lagd till det som skulle bli ett nationellt porträttgalleri, grundat av Karl XIV Johan sommaren 1822 på initiativ av bland annat den historieintresserade överkammarherren Adolf Ludvig Stierneld.

Nu, efter exakt tvåhundra år, är detta inte längre ett galleri exklusivt ägnat framställningar av kungligheter utan är sedan länge platsen för porträtt av framstående svenska kvinnor och män. Varje år tillkommer nya porträtt av välkända svenskar, varav ett hedersporträtt.

I bokverket Statens porträttsamling – nationens minne under sex sekel tecknas samlingens historia i fem inledande kapitel. Den tar sin början redan med Gustav Vasa och slutar i vår egen nutid. Detta ackompanjeras av sex epoker med sammanlagt 340 texter över enskilda mästerverk i samlingen, skrivna av specialister inom och utanför museet.

Boken är rikt illustrerad med över 450 bilder, de flesta i färg, och ges ut i svensk och engelsk upplaga.

Statens porträttsamling – nationens minne under sex sekel
Nationalmuseum
Utkom 2022