Svenskar i krig 1914–1945

Sverige har visserligen förskonats från krig sedan 1814 men svenskar har deltagit i moderna krig och strider. I första världskrigets skyttegravar talades det svenska. Mot Francos falangister slungades svordomar på svenska. Under landstigningen i Normandie och de sista gatustriderna i Berlin 1945 hördes också svenska.

Vilka var de – svenskarna i amerikansk, spansk, tysk, fransk och sovjetisk uniform? Vad hade drivit dem att delta i andras krig? Och vilka var deras motiv? Ekonomisk vinning? Äventyrslystnad? Idealism? Hänsynslös fanatism?

I Svenskar i krig ges svaren. Lars Gyllenhaals och Lennart Westbergs bok berättar om de över 23 000 svenskar som deltog i krig 1914–1945. Ingen tidigare bok har gått så på djupet och fångat så många svenska krigsdeltagare under 1900-talet. Författarna har sökt alla de personer som begav sig ut i olika krig under den här perioden, och funnit de flesta.

Gyllenhaal och Westberg för bland annat fram en ny bild av svenskarnas förhållningssätt till Nazityskland och de allierade under andra världskriget. Tvärtemot den rådande bilden, att svenskar huvudsakligen valde att bli SS-soldater åt Tyskland, visar författarna vilket rekryteringsfiasko det blev för SS i Sverige. För många är det säkert en överraskning att svenskarna i tysk uniform var så få, färre än 200 personer. Jämför det med de drygt 9 000 svenskar som ställde upp för de allierade.

I boken presenteras en rad svenska krigsdeltagare, som Otto von Rosen – pionjär inom biologisk krigföring; Ivar Hallström som blev både rysk och amerikansk general; Trotskijs svenske pilot Anton Nilson och östfrontens mest erfarne svenske pansarofficer: Nils Rosén. Många uppgifter och bilder publiceras för första gången, exempelvis en bild av Gilbert Hamilton – mannen bakom ”Hamiltons blandning” – i sin nazityska generalsuniform.

Lars Gyllenhaal och Lennart Westberg:
Svenskar i krig 1914–1945
Historiska Media
395 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom i oktober 2004

Nominerad som Årets bok om svensk historia 2004.