Svenska museer bör leta efter naziplundrade föremål i sina samlingar

Moderna Museet i Stockholm. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Moderna Museet, som har återlämnat två tavlor. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Svenska museer borde få pengar för att undersöka om deras samlingar innehåller föremål som en gång kan ha plundrats av den tyska nazistregimen. Det föreslår Riksantikvarieämbetet i en rapport till regeringen.

Det finns i nuläget inget som tyder på att det skulle finnas ett stort antal sådana föremål, men konstaterar många museer har gjort inte några specifika efterforskningar, konstateras i rapporten.

Läs artikeln på Kulturnytt i P1

(2020-10-09)