Svenska sjöofficerare på 1500-talet

Svenska sjöofficerare under 1500-talet

Den svenska flottan expanderade kraftigt under 1500-talet. De större fartygen kunde ha hundratals personer ombord, från sjöfolk till infanterister och artillerister. Och uppdragen kunde variera från att anfalla eller kapa fientliga fartyg till att skydda svenska handelsintressen, diplomatiska uppdrag eller kungliga frierier.

Mot en fond av 1500-talets makthavare, krig och individuella utmaningar berättar avhandlingen Svenska sjöofficerare under 1500-talet historien om framväxten av den svenska flottans militära befälhavare, sjöofficerarna. De kom inte bara från aristokratin utan representerade hela samhällshierarkin. Ombord var de kungens delegerade makt och deras uppgift var allt annat än enkel.

I krig var det ett stort ansvar att leda en sjöoperation med över 40 fartyg. Det krävdes hårda tag att upprätthålla disciplinen ombord under brinnande strid eller på en galär under Dackefejden för att bekämpa småländska motståndsmän. För sjöofficerarna var det inte bara fråga om krig och sjöstrid. De hade dessutom ansvar för mer vardagliga bestyr som personalrekrytering, proviantering och rättsskipning, och att dagligen läsa ur bibeln för besättningen.

Ingvar Sjöblom:
Svenska sjöofficerare under 1500-talet
Historiska institutionen, Stockholms universitet
Disputation: 13 januari 2017