Svenska Släktkalendern 2016

Svenska Släktkalendern 2016

Den fyrtioåttonde utgåvan av Svenska Släktkalendern innehåller 48 släktartiklar. Som alltid är det en stor variation av olika släkter, men tema är scenkonstnärer. Därför hittar man i utgåvan bland annat Ingmar Bergmans, Ingrid Bergmans, Jussi Björlings, Julia Cæsars och Anders de Wahls släkter, teaterfamiljen Ekman samt Josef Fares, Emilie Högqvists, Christina Nilssons, Stellan Skarsgårds och Sylvia Vrethammars släkter. Bland andra släkter kan nämnas Dandanell (med olika namnstavningar) som med 79 sidor sätter nytt rekord vad gäller sidantal i publikationen.

Samlingar av släktöversikter började publiceras i släktkalenderform i Sverige 1885, för ickeadliga släkters del. Bokens titel har skiftat från Svensk Slägtkalender (1885–1888) via Svenska Ättartal (1889–1908) till Svenska Släktkalendern, som sedan 1912 är den nuvarande titeln.

Redaktionskommittén består av Oloph Bexell, teol.dr, professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet, Andreas Tjerneld, fil. dr, redaktör Svenskt biografiskt lexikon, Torsten Berglund, med.dr, fd redaktör för Svenska antavlor, och Maud Lindeberg, journalist och informatör. Redaktör från och med årgången 2003 är Magnus Bäckmark.

Svenska Släktkalendern 2016
Föreningen Svenska släktkalendern
Utkom 2016