En modern svensk språkhistoria 1900–2020

Det moderna samhället föddes när Sverige 1900 vaknade upp till ett nytt århundrade. Det blev också startskottet för en ny språkhistorisk epok: nusvenskan. Förändringar, nyheter och trender inom kultur, litteratur, politik, teknik, mat och mode har alla bidragit till att både forma våra liv och det svenska språket.

Ibland har själva språket varit motorn i samhällsutvecklingen, som i 1906 års stavningsreform, grammatikrevolutionen på 1940-talet när verbens pluralformer försvann, du-reformen 1967 som befriade talspråket från klasskillnader och kometkarriären för det könsneutrala pronomenet hen på 2010-talet. Språket och samhället går hand i hand.

Med orden som spegel skildrar Anders Svensson den moderna svenskans historia från 1900 till i dag.

Anders Svensson är journalist och språkvetare. Han är chefredaktör för Språktidningen samt språkkrönikör i Dagens Nyheter och Fokus.

Anders Svensson:
Nusvenska. En modern svensk språkhistoria i 121 ord – 1900–2020
Morfem
Utkom 2020

Recension i Göteborgs-Posten