Uppsala universitetsbibliotek 1621–2021

Uppsala universitetsbiblioteks jubileumsbok, Uppsala universitetsbibliotek 1621–2021. Verksamhet, samlingar, historia, betraktelser,  gör nuvarande och tidigare medarbetare nedslag i bibliotekets historia och verksamhet.

Boken skildrar hur det månghundraåriga biblioteket genom historien följt sin tid, men också hur nya arbetsformer och digitala möjligheter kan tillgodose de behov som dagens och morgondagens studenter och forskare har.

– Medarbetare inom biblioteket skriver utifrån egna intressen om verksamheten, och redan när man väger volymen i handen inser man tyngden i den kunskap och kompetens som de anställda inom biblioteket besitter, sade överbibliotekarie Lars Burman när han överräckte ett exemplar av boken till rektor Anders Hagfeldt, på bokreleasen.

Förhoppningen är att jubileumsboken ska stimulera läsaren till fortsatta strövtåg i bibliotekets historia, samlingar och verksamhet.

– För många med mig är biblioteket en plats där tid och rum tappar en del av sin betydelse. Här finns kunnandet från historiens början några hyllmeter från de senaste insikterna. Att i den här boken bli guidad av bibliotekets egna, genom samlingarna är en ynnest. Med detta verk skriver biblioteket historia, sade rektor Anders Hagfeldt i sitt tal på bokreleasen.

Mattias Bolkéus Blom & Krister Östlund (redaktörer):
Uppsala universitetsbibliotek 1621–2021. Verksamhet, samlingar, historia, betraktelser
Uppsala universitet
Utkom 2021