Svenska Släktkalendern 2018

Svenska Släktkalendern 2018 innehåller 32 släkter, över 400 artikelsidor  med genealogisk information. Temat i årets utgåva är politik och av den anledningen återfinns bland andra Kerstin Hesselgren, syskonen Kurdo Baksi och Nalin Pekgul (född Baksi), Gunnar Heckscher, Gunnar Myrdal, Karin Söder (född Bergenfur) samt Bertil Ohlin och hans dotter Anne Wibble (född Ohlin).

En stor del av resten av innehållet har Bure-anknytning: den stora Buresläkten redovisas – inklusive kvinnor och män på manslinjer som inte bar namnet Bure, fram till antaganden av fasta släktnamn.

Margareta Hansdotter (1594–1657), prästfru i Leksand, kallades Stormor i Dalom. Hennes efterkommande mödernesläkt, i meningen män och kvinnor som på rak kvinnolinje härstammar från henne, redovisas också i boken. Det är första gången som ett genealogiskt referensverk innehåller en sådan typ av artikel.

Svenska Släktkalendern är ett uppslagsverk som i översiktsform tillhandahåller grundläggande genealogisk-biografisk information om i Sverige verksamma släkter. Det utkommer sedan 1885 med några års mellanrum mellan varje utgåva, numera vartannat år. Verket omfattar idag 2 831 släktartiklar.

Svenska Släktkalendern 2018
Föreningen Svenska Släktkalendern
Utkom 2018