Sagas svärd är från 500-talet

Röntgenbilder på Sagas svärd. Foto: Studio Västsvensk Konservering

Röntgenbilder på Sagas svärd. Foto: Studio Västsvensk Konservering

Svärdet som åttaåriga Saga hittade i sjön Vidöstern i somras har nu röntgats och dateras till mitten av 500-talet av experter. Svärdets grepp är av ask medan skidan är gjord av asp.

Läs mer på Jönköpings läns museums blogg

(2018-11-05)

Se även Sagas bad slutade med ett spektakulärt fynd (2018-10-14), Skidan till Sagas svärd daterad till vendeltid (2018-12-26) och Världsomspännande insamling för att ge Saga ett nytt svärd (2019-01-04).