Sveriges dödbok 1950–1999

Vad hände mormor syster som var född i slutet av 1800-talet? Du vet hennes förnamn och födelsedatum men inte om hon var gift. I Sveriges dödbok kan du – om hon avled mellan 1950 och 1999 – få fram den gamla damens födelseförsamling, dödsdatum, dödsort och namn som gift.

Detta är den andra utgåvan av Sveriges dödbok, den förra omfattade åren 1968–1996. Den nya utgåvan är förbättrad på en rad punkter. Sveriges Släktforskarförbund har letat efter alla relevanta och tillgängliga dataregister i Riksarkivet och Statistiska centralbyrån som innehåller uppgifter om avlidna personer och hoppas att denna version är en slutgiltig totalutgåva av detta omfattande material.

Uppgifterna på Sveriges dödbok bygger på data från inte mindre än 90 olika dataregister. Motsvarande siffra för den förra utgåvan var 16. En rad uppgifter redovisas för de drygt 4,2 miljoner personer som avlidit i Sverige mellan 1950 och 1999. Personnummer, civilstånd, dödsdatum och dödsförsamling redovisas för samtliga, men hur många uppgifter det därutöver finns med avgörs av när personen i fråga dött. För- och efternamn finns med för dem som avlidit november 1970–1999, gatu- och postadress (avlidna november 1970–1999), födelseförsamling (november 1970–1999) och tid för civilståndsförändring (1950–1951, 1961–1999). För personer avlidna på 1960- och 70-talen sakandes många av dessa uppgifter i den första utgåvan av Sveriges Dödbok.

Eftersom samtliga i registret ingående personer är avlidna är Sveriges dödbok inte ett personregister i juridisk mening och behöver inget tillstånd av Datainspektionen.

Sveriges dödbok 1950–1999 (CD)
Sveriges Släktforskarförbund
Utkom 2000
Systemkrav: Windows 95 eller senare