Sänkt anslag till kulturmiljövård

Riksantikvarieämbetet har gjort en första fördelning av årets bidrag till kulturmiljövård till länsstyrelserna. I denna beslutsomgång har 109 miljoner kronor fördelats. Tilldelningen från riksdagen har i år sänkts med 12 procent.

Riksantikvarieämbetet har till uppgift att varje år fördela bidraget till kulturmiljövård till länsstyrelserna. Bidraget ska användas till åtgärder inom byggnadsvård, kulturlandskapsvård, fornvård, arkeologiska åtgärder eller informationsinsatser. I år har riksdagen sänkt det totala anslaget till 243 miljoner kronor, jämfört med 275 miljoner kronor förra året.

– Årets fördelning innebar svåra beslut eftersom riksdagen gett oss mycket snävare ramar. Vi har stor förståelse för att det skapar bekymmer i länen. Särskilt bekymmersamt är att vi inte kunnat tilldela större pott till kulturreservaten, en satsning som vi ska prioritera i år, säger t.f. riksantikvarie Christina von Arbin.

Av anslaget har Riksantikvarieämbetet kvar drygt 64 miljoner kronor som är avsedda för särskilda prioriterade ändamål, till exempel bidrag till arbetslivsmuseer och landsomfattande projekt som Agenda kulturarv och Skog och historia. Pengarna till dessa projekt kommer att fördelas senare under året.

(2003-02-05)