De militära, strategiska och diplomatiska banden mellan Frankrike och Sverige är i dag relativt okända, men etablerades redan på 1500-talet. Dessa relationer, som grundlades i och med trettioåriga kriget, utgör idag en tradition av militärt samarbete som nådde sin höjdpunkt med kröningen av Jean Baptiste Bernadotte och hans tronbestigning.

Napoleons före detta general inledde dock en lång period markerad av en klok neutralitetspolitik, som infogas i det stora diplomatiska spelet i Europa och som bestod i att balansera franskt och tyskt inflytande under hela 1800-talet. Sverige, mottaglig för franska militära doktriner, och under en epok använd av de franska militärerna som observationspost för det tyska riket och Sovjetunionen, engagerade sig på Frankrikes sida efter andra världskriget, i uppbyggandet av Europa och i upprättandet av en gemensam säkerhetspolitik.

Både Frankrike och Sverige har som allierade, ibland på långt och ibland på nära håll, en gemensam del av ett förflutet, av människor och idéer, och det sedan mer än fyrahundra år tillbaka.

Detta tvåspråkiga verk, som utges gemensamt av franska försvarets historiska avdelning (Service historique de la Défense) och Försvarshögskolan, sammanställer resultatet av ett svenskt-franskt seminarium åren 2005 och 2006.

Gunnar Åselius & Valérie Caniart (red):
Svenskt-franskt militärt samarbete under fyra sekler . Svenskt-franskt seminarium organiserad i Stockholm 25 och 26 oktober 2005 och i Vincennes 7 och 8 december 2006
Service historique de la Défense / Försvarshögskolan
Utkom 2009