Sverige får ett nytt riksidrottsmuseum

Regeringen har beslutat att avsätta 6,9 miljoner kronor till ett nytt riksidrottsmuseum. Därmed uppfyller regeringen sitt löfte vid Riksidrottsförbundets 100-årsjubileum. RF siktar på att återinviga museet i lokaler i anslutning till Tekniska museet i början av 2007.

– Detta är ett efterlängtat besked som gör att vi nu hoppas kunna inviga ett nytt riksidrottsmuseum i början av 2007. Vi har haft svårt att finna lämpliga lokaler, men nu har vi funnit en optimal lösning genom ett samarbete med Tekniska museet i Stockholm, säger RF:s ordförande Karin Mattsson.

Riksidrottsmuseet skall vara en idrottshistorisk samlingsplats med utställningar, aktivitetscenter, föreläsningssalar m.m. Här ska den intresserade allmänheten, inte minst skolelever, kunna ta del av idrottens historia, samtid och blickar in i framtiden. Museets främsta uppgift blir att spegla idrottens roll i samhällsutvecklingen genom inspirerande och debatterande utställningar med multimedia-stationer. Med hjälp av virtuell idrott ska besökarna kunna uppleva hur det är att hoppa 6 meter i stav, eller att åka störtlopp 100 km i timmen.

– Tekniska museet är ett av landets ledande museer, med 180 000 besökare per år och vi ser stora möjligheter till samverkan i marknadsföring och programutbud, säger Karin Mattsson.

Riksidrottsmuseet vill också samarbeta med landets övriga idrottsmuseer. Museets tillfälliga utställningar kan t.ex. bli inslag i de regionala idrottsmuseernas utbud.

– Regeringen vill genom detta bidrag uppmärksamma idrottens stora betydelse för vårt samhälles historiska och framtida utveckling, säger idrottsminister Bosse Ringholm i en kommentar.

(2005-09-22)