I år är det 500 år sedan vår mest kände medeltida kyrkomålare, Albertus Pictor, gick ur tiden. Det firas i de cirka 30 kyrkor som han och hans verkstad utsmyckade. [SvD]

https://www.svd.se/malaren-pictor-hyllas-i-landets-kyrkor