”Sverige har allt sedan andra världskrigets slut utmärkt sig för sin ovilja att ställa krigsförbrytare inför rätta. Allt tyder på att åtskilliga av Förintelsens och de nazistiska våldsbrottens förövare fann en trygg hamn i Sverige. Regeringen hjälpte aktivt flera misstänkta förbrytare att komma undan, och underrättelsetjänsten anställde veteraner från avrättningskommandon.

Inställningen till krigsförbrytare är både ett moraliskt, politiskt och, inte minst, ett juridiskt problem, som inte har minskat i betydelse sedan dess. Mats Deland tecknar i Purgatorium en bakgrund till de beslut som togs under krigets slutskede, med exempel hämtade främst från den lettiska flyktinggruppen. Boken ger en nödvändig historisk bakgrund till den diskussion som nu måste börja föras om hur Sverige ska gå från ord till handling i krigsförbrytarfrågan”, skriver förlaget i sin presentation av boken.

Purgatorium har skrivits inom ramen för Svenazprogrammet, lett av professor Klas Åmark, och som bekostades av den socialdemokratiska regeringen under Göran Persson och Vetenskapsrådet. Anslaget beviljades på sin tid som ett svar på kritik mot Sverige för att inte i tillräcklig utsträckning ha gjort upp med sin historia

Mats Deland undervisar vid historiska institutionen, Uppsala universitet. Han har tidigare bland annat skrivit Den diskursiva staden om mark- och bostadspolitik i Stockholm 1900-1930 och har tillsammans med Charles Westin utgivit antologin Brunt! Nationalistisk och nazistisk mobilisering i vår närmaste omvärld under efterkrigstiden.

Mats Deland:
Purgatorium. Sverige och andra världskrigets förbrytare
Bokförlaget Atlas
Utkom 2010