Sverige under kalla kriget

Många av oss minns oron under det kalla kriget. Boken Sverige under kalla kriget. Myter och legender tar oss tillbaka till den tiden och belyser en rad militärhistoriska episoder.

Hur fungerade och agerade det hemliga gerillanätverket ”Stay behind”? Räknade Sverige med undsättning från Västmakterna vid en invasion? Fanns det svenska planer på att ockupera Åland?

I boken lyfter flera av våra främsta militärhistoriska författare fram intressanta och oväntade perspektiv på den dramatiska perioden 1945–1991.

Anders Frankson (redaktör):
Sverige under kalla kriget. Myter och legender
Lind & Co
Utkom 2021