Villa, vovve och vassa flintaspetsar

Sölvesborgs slottslängor
29 juni – 25 september 2021

En cirka 8 400 år gammal hund begravd i Ljungaviken. Foto: Sölvesborgs kommun

En cirka 8 400 år gammal hund begravd i Ljungaviken. Foto: Sölvesborgs kommun

Landskapet runt Sölvesborg och Listerlandet har kartlagts under många års arkeologiska undersökningar där en av höjdpunkterna är de omfattande grävningarna i Ljungaviken sommaren 2020. Flera av de sensationella upptäckter som gjorts på platsen utmanar tidigare föreställningar om hur människor levde tillsammans under jägarstenåldern. Ny kunskap skapar förståelse för hur kulturlandskapet har förändrats under årtusendenas gång, och ger perspektiv på hur vi använder oss av historien idag.

Är det möjligt att komma nära de människor och husdjur som bodde, jagade och umgicks längs Ljungavikens strandkant för mer än 8 000 år sedan? Utställningen Villa, vovve och vassa flintaspetsar – arkeologi genom en mångtusenårig vardag gläntar på dörren till en värld som känns både avlägsen och oväntat bekant.

Sommarens utställning i Slottslängorna i Sölvesborg berättar både om tidigare upptäckter och om ett pågående forskningsarbete. Här ges utrymme för alla besökare att lämna idéer och reflektera kring vilka historier vi vill ta del av i kommande museisammanhang. Sölvesborg är platsen där framtidens arkeologiska berättande tar form.

Utställningen är skapad i ett samarbete mellan Sölvesborgs kommun, Region Blekinge och Blekinge museum.