Sveriges skogar under 100 år

Den systematiska inventeringen av svensk skog har pågått under ett helt sekel. Om skogens utveckling under denna händelserika tid handlar boken Sveriges skogar under 100 år. Riksskogstaxeringen 1923–2023.

SLU Riksskogstaxeringen är en nationell årlig inventering som beskriver tillstånd och förändringar i skog och mark i Sverige. Boken gavs ut i samband med Riksskogstaxeringens 100-års jubileum 2023 och inledningsvis följer vi taxeringens förhistoria och tillkomst. Under det tidiga 1900-talet drev skogspolitiken fram Riksskogstaxeringen efter skogsindustrins kraftiga expansion och ökande behov av råvara samt farhågorna att skogen inte skulle räcka till.

SLU Riksskogstaxeringens data är unika genom att de innehåller så långa tidsserier som beskriver den svenska skogens tillstånd och de förändringar som har skett. Metodiken har förändrats successivt på grund av nya erfarenheter och informationsbehov, men mängden data saknar motstycke i världen.

– Det är med största ödmjukhet som jag dagligen använder data som har samlats in av hundratals idoga fältarbetare under 100 år. I ur och skur, och för samhällets bästa, har de gått tusentals mil över hela landet, säger Jonas Fridman, huvudredaktör för boken och SLU Riksskogstaxeringens tidigare programchef.

Insamlade data används flitigt av myndigheter, organisationer och näringsliv och uppgifterna om landets skogstillstånd ligger till grund för politiska beslut samt stiftande av lagar. Vi får även läsa om SLU Riksskogstaxeringens roll i klimatrapporteringen, hur skogsstatistik används globalt och hur taxeringens medarbetare har hjälpt andra länder att bygga upp sina egna skogstaxeringar.

Jonas Fridman & Kjell Danell (redaktörer):
Sveriges skogar under 100 år. Riksskogstaxeringen 1923–2023
Statens lantbruksuniversitet/Gidlunds förlag
Utkom 2023