Sveriges storhetstid

I boken Sveriges storhetstid får läsaren följa Sveriges utveckling från ett fattigt land i Europas utkant till en makt att räkna med, ända till stormaktens fall.

Fram till senmedeltiden dominerades Sverige politiskt av den starkare danska kungamakten och ekonomiskt av handelsförbundet Hansan. Sverige frigjorde sig med en viss kraft under 1500-talet, för att därefter utvecklas till en veritabel stormakt som med rätta fruktades av sin omgivning.

I boken blir det också tydligt vilket pris Sveriges folk fick betala. Under stormaktstiden gjorde drygt 40 procent av den vuxna manliga befolkningen krigstjänst. Bara en fjärdedel av dem kom undan med livet i behåll.

Författaren Patrik Nilsson är redaktör och författare specialiserad på historia, och särskilt militärhistoria, med bakgrund inom Svenskt Militärhistorisk Bibliotek.

Patrik Nilsson:
Sveriges storhetstid
Stevali Fakta
Utkom 2020