Genusperspektiv i historia

I den här boken presenterar sju historieforskare olika metodövningar, alla med genusperspektiv som utgångspunkt. Författarnas målsättning är att på ett enkelt sätt visa hur man kan problematisera olika typer av källmaterial från skilda tidsperioder med genusaspekter i fokus.

Övningarna är baserade på material som hämtats från olika tidsperioder, exempelvis medeltidens Frankerrike och 1960-talets Vietnamkrig. det källmaterial som analyseras omfattar helgonbiografier, brev, anklagelseskrifter, ”sanningsböcker”, riksdagsprotokoll, industristatistik och historieböcker.

Medverkande är Maria Sjöberg (inledning), Dick Harrison (Drottning Balthilds postuma öde), Malin Grundberg (Kär och galen? – bilden av Erik XIV och Karin Månsdotter), Carola Nordbäck Maktrelationer inom äktenskapet under 1690-talet), Eva Helen Ulvros (Genusrelationer i familjebrev), Åsa Karlsson Sjögren (Riksdagsdebatten om lika arvsrätt), Lars Hansson (Könsarbetsdelning i slakt- och charkindustrin) och Sanimir Resic (Krigarens som mansideal).

Magnus Perlstam (redaktör):
Genusperspektiv i historia. Metodövningar
Studentlitteratur
166 sidor, häftad
Utkom 2001