Lundahistoriker hedras i Uppsala

Lundahistorikern Eva Österberg har av styrelsen för Uppsala universitet tilldelats Torgny Segerstedt-medaljen för sina insatser i historieforskningen. Motiveringen löd: ”För hennes omfattande och banbrytande historiska forskning, som inte minst lyft fram kvinnorna i historieskrivningen”. Utmärkelsen består av en silvermedalj, plus en prissumma på 60 000 kronor.

Eva Österberg verkade som professor i historia vid Uppsala universitet under åren 1984–1987, men är numera professor i historia i Lund.

Priset har instiftats till minne av tidigare rektorn Torgny Segerstedt på dennes åttioårsdag. Det delas ut vartannat år till någon som gjort en framstående vetenskaplig insats inom humaniora och samhällsvetenskap.

(2000-12-06)