Textilier i gravar i Mälardalen 500–800

Avhandlingsomslaget

Syftet med avhandlingen Burial textiles har varit att sätta arkeologiska textilier på kartan, och visa att de var utomordentligt betydelsefulla på många olika sätt i det forntida samhället. Produktion av textilier krävde kunskap, skicklighet och stor uthållighet, och textilier var högt värderade.

Avhandlingen studerar textilier från gravar i Mälardalen år 500–800 e.Kr. Den bygger på tre fallstudier med fokus på textilier tillsammans med andra föremål i gravarna såsom dräkttillbehör, vapen, hjälmar, mat och husgeråd.

Textilierna i båtgravarna var i huvudsak madrassöverdrag, kuddar, hästutrustning, foder och förpackningsmaterial. Detta till skillnad från andra samtida gravar – både skelettgravar och kremeringar – där textilier använts till de gravlagdas dräkter.

Avhandlingen analyserar också den textila utvecklingen i Sverige liksom råvaror såsom ull, lin, siden, metall och läder liksom spinn- och vävtekniker, textilproduktion, dräkter och handel. Den visar att två stora förändringar inträffade: dels införandet av nya vävtekniker omkring år 550, dels nya råmaterial såsom siden omkring år 800.

Anita Malmius:
Burial textiles. Textile bits and pieces in central Sweden, AD 500–800
Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet
Disputation: 10 januari 2020