Nordiska museet satsar på barnens egen historia

Fabella och Artur Hazelius i Tidsvalvet. Foto: MYT Exhibition and experience design, Nordiska museet

Fabella och Artur Hazelius i Tidsvalvet. Foto: MYT Exhibition and experience design, Nordiska museet

Den 8 maj öppnar Tidsvalvet på Nordiska museet – ”en fantasifull och utforskande kunskapsyta om barns historia i Sverige under de senaste 150 åren”. Tidsvalvet utgörs av en dramatiserad och interaktiv scenografi som bjuder in besökaren att resa i tiden och uppleva hur barn under olika perioder klädde sig, åt, bodde, lekte, arbetade eller gick i skolan. Med Tidsvalvet satsar museet på barns historia och den populära Lekstugan får en uppföljare för barn i åldrarna 8-12 år.

I Tidsvalvet får besökaren göra en tidsresa med nedslag kring viktiga händelser och företeelser runt åren 1880, 1940 och 1980. Berättelserna är inspirerade av verkliga livshistorier från Nordiska museets arkiv. Här kan besökarna till exempel kliva in i ett fullt möblerat barnrum, så som det kunde se ut på 1980-talets slut. I en tågkupé från 1940-talet förmedlas de sanna berättelserna om barnen Thea, Into och Grethe som på olika sätt drabbades av andra världskriget. I ett levande bibliotek berättas spökhistorier från museets arkiv, bearbetade av författaren Martin Widmark.

– Vi är stolta över att kunna erbjuda en ambitiös och genomarbetad satsning för barn mellan 8–12 år. Vi vill väcka nyfikenhet och medvetenhet hos barn om hur det var förr, och samtidigt förmedla att även besökarens egen historia kan bli en del av framtida minnen, säger Elna Nord, projektchef på Nordiska museet.

Besöket påbörjas i arbetsrummet hos Artur Hazelius, Nordiska museets grundare. Där möter de Fabella – en nutida ”skaffare” som reser i tiden och samlar in barns bortglömda historier. Hon berättar om Nordiska museet som ett hus fullt med minnen, viktiga att bevara för framtiden. I Tidsvalvet kan barnen göra ett uppdrag och själva prova på rollen som skaffare. Genom uppdraget får barnen hjälpa till att fylla luckor i barns historia, samtidigt som de får reflektera över hur levnadsvillkoren för barn har förändrats över tid. I slutet av besöket går det att dela med sig av sina egna tankar om hur det är att vara barn idag. Bidraget skannas in av besökaren och sparas i museets arkiv via en minnesmaskin.

Tidsvalvet ligger i ett av museets vackraste rum, som nu öppnas upp och blir en publik yta. Här visas cirka 200 kulturhistoriska föremål från museets samlingar i en dramatiserad och interaktiv scenografi. Tidsvalvet är producerad av Nordiska museet och formgiven av Sara Wiklund, som bland annat varit produktionsdesigner för SVT:s julkalender Selmas Saga.

– Tillsammans med formgivaren Sara Wiklund har museets verkstad skapat en autentisk historisk miljö med hög känsla för fantasifulla detaljer och material, säger museichef Sanne Houby-Nielsen.

(2020-01-31)