Tidningskvinnor 1690–1960

Det vimlar av mångkunniga tidningskvinnor i dagspressens svenska historia, från 1600-talets tryckeriänkor till våra dagars kvinnliga reportrar. Här presenteras ett urval journalister som skrivit allt från notiser, kåserier och kulturkritik till utrikesartiklar och socialreportage. I boken finns exempel på deras artiklar, vilka Kristina Lundgren och Birgitta Ney i inledande kommentarer sätter in i ett presshistoriskt sammanhang.

Kristina Lundgren & Birgitta Ney (red.):
Tidningskvinnor 1690–1960
Studentlitteratur
251 sidor, häftad
Utkom 2000