En värmländsk litteraturhistoria, del 2

Bilden av värmlänningen i litteraturen är motsägelsefull. Värmlänningen är gladlynt och lättsinnig, sjunger, skojar, arbetar hårt och är lätt att ha att göra med, men också tungsint och vemodig. Boken En värmländsk litteraturhistoria II handlar om hur Värmland gestaltats och skrivits fram litterärt genom tiderna och tar avstamp i 1940-talet för att avluta i vår nutid.

En värmländsk litteraturhistoria undersöker hur litteraturen skapat våra föreställningar om regionen och dess in­byggare. Den handlar mer om texter än om författare, även om vi här möter såväl namnkunniga skribenter som Selma Lagerlöf, Gustaf Fröding och Nils Ferlin som mindre erkända, som Sigge Stark, Gustaf Schröder och Birgitta Edlund. Verket ges ut som Värmlands Museums årsbok 2020 och 2021. Del I sträckte sig från den mytiska forntiden och fram emot 1940-talet, del II är mer tematiskt uppbyggd och utspelar sig i modern tid från 1940-talet och fram emot 2020-talet.

– I bok 2 blir litteraturbegreppet mer vidgat och det handlar också till viss del om film och TV-serier. Boken har en stor bredd eftersom vi lever i den tid vi också skriver om, vi kan ju inte i dag avgöra vad som lämnar starkast intryck på samhället andra lever i om hundra år, säger Helene Blomqvist, huvudredaktör för boken och docent i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet.

I boken finner läsaren bland andra Inger och Lasse Sandberg, Lars Andersson, Maja Ekelöf, Bengt Berg, Marit Kapla, Hanna Hellquist och Ulf Malmros. Vi finner också ett avsnitt om hur olika värmländska orter framställts i litteraturen – orter som Karlstad, Arvika, Sunne och Kristinehamn. En viktig del i arbetet har också varit samarbetet med Värmlands museum som ger ut böckerna och har bidragit med utgivning, bokproduktion, bildkompetens och en värdefull dialog om hur text och bilder ska samspela i boken.

– Det har varit ett oerhört värdefullt och lärorikt samarbete om hur Värmland beskrivits i litteraturen. Ett bra exempel kring hur museerna och forskningen kan samverka. Förutom utgivningen av två årsböcker har vi öppnat en ny utställning på museet i Karlstad den 27 november – Ord om Värmland, säger Johanna Henriksen, redaktionschef på Värmlands Museum.

Helene Blomqvist  & Dag Nordmark (redaktörer):
En värmländsk litteraturhistoria, del II
Värmlands Museum
Utkom 2021