Två miljoner i hittelön för vikingaskatt

Riksantikvarieämbetet har beslutat att en lantbrukare på Gotland skall få drygt två miljoner kronor i hittelön för en unik vikingaskatt. Den så kallade Spillingsskatten hittades på Gotland efter att lantbrukaren hittat silver- och bronsföremål på sin åker. Skatten är en arkeologisk sensation och kommer därför att lösas in av staten som dessutom betalar en ovanligt stor hittelön.

År 1983 och 1998 hittade lantbrukaren Björn Engström några silver- och bronsföremål på sin åker i Spillings på nordöstra Gotland. Han anmälde fynden till länsmuseet på Gotland som sommaren 1999 och 2000 undersökte platsen. I resterna av ett vikingatida hus fann arkeologerna två silverskatter och en bronsgömma. Hela Spillingsskatten omfattar 65 kilo silver och 20 kilo brons och är därmed världens största kända vikingatida skatt. Skatten består av mynt, armbyglar, halsringar, silvertenar och bronssmycken.

Enligt lagen om kulturminnen ska påträffade fornfynd som består av guld, silver, koppar eller brons hembjudas till staten för inlösen. Riksantikvarieämbetet löser in silver- och bronsföremålen för 2 091 672 kronor.

Riksantikvarieämbetet anser att Spillingsskatten är av riksintresse och har ett så högt vetenskapligt värde att den ska stanna i statlig ägo och tillföras Statens historiska museer.

Spillingsskatten består bland annat av en mängd mynt, armband och silvertenar.
Foto: Göran Ström/Länsmuseet på Gotland.

(2002-12-21)