Länsmuseet i Kalmar fortsätter driva Eketorps borg

Riksantikvarieämbetet och Kalmar läns museum har tecknat avtal om framtiden för Eketorps borg på Öland. Avtalet gäller tills vidare och innebär att länsmuseet tar över driften av Eketorp.

– Det känns jätteskönt att vi äntligen är klara med avtalet, säger landsantikvarie Maria Malmlöf på Kalmar läns museum. Att vi blev klara under december ger oss ett mycket bättre utgångsläge än förra året, nu kan vi planera säsongen på ett helt annat sätt.

Eketorp rekonstruerades i ett unikt arkeologiskt projekt på 1970-talet. Sedan invigningen 1984 har Riksantikvarieämbetet haft visningar och aktiviteter i borgen, där besökarna kunnat uppleva en levande fornborg. Säsongen 2002 drev länsmuseet verksamheten i borgen på försök. Besökssiffrorna ökade då från 47 000 till 59 000.

– Nu skall vi fortsätta att utveckla Eketorp som besöksmål, både för turister och gruppresor, säger Jan Olofsson, verksamhetsledare på borgen. I det arbetet är kontakten med sällskapet Eketorps vänner på södra Öland mycket viktigt, en grundförutsättning for att vi skall kunna driva borgen, avslutar Olofsson.

Planerna för hur den nya säsongen på Eketorp skall se ut är ännu inte klara, men nog blir det fler evenemang liknande sommarens konsert av Cajsa-Stina Åkerström eller Järnåldersfesten som gick av stapeln i augusti. Men Eketorp förblir främst en plats där man kan uppleva historien.

Eketorps museum kommer att se några förändringar och uppdateringar. Arbetet med att skapa en levande borg fortsätter, här skall besökaren möta både människor och djur från järnålder och medeltid samt se och pröva forntida hantverk och sysslor.

– Vi utvecklar nu historiepedagogiken på Eketorp för att den skall bli än mer upplevelsebaserad för både barn och vuxna. Flera spännande nyheter är att vänta, säger antikvarie Ebbe Westergren på länsmuseet.

(2002-12-23)