Tvist om begravningsplats i Västervik

Begravningsplatsen vid S:ta Gertruds sjukhus i Västervik. Foto: Carina Andersson Sarge/Psykiatriska museet

Begravningsplatsen vid S:ta Gertruds sjukhus. Foto: Carina Andersson Sarge/Psykiatriska museet

Det är fortfarande inte avgjort vem som har ansvaret för begravningsplatsen vid Gertrudsvik i Västervik. Den ingick när området såldes till en privat fastighetsägare 2004, men 2009 slog länsstyrelsen fast att en begravningsplats inte ska ägas av ett privat företag. Svenska kyrkan pekades ut som lämplig ägare, men kyrkan vill inte ta över och ifrågasätter om det i formell mening är en begravningsplats.

I sluttningen ner mot Gamlebyviken finns enligt en inventering ett 30-tal gravstenar kvar, men 400-500 människor beräknas vila där. De flesta var patienter på Sankta Gertruds mentalsjukhus, men även personal och anhöriga till personalen.  Det skedde en jordfästning så sent som 1967.

Läs artikeln på Västerviks-Tidningen

(2018-11-16)