Ulf Gudmarssons kvarlevor väcker nya frågor

Tre sedan länge saknade skelett, bland annat kvarlevorna från den heliga Birgittas make Ulf Gudmarsson, har återfunnits i Historiska museets samlingar. Upptäckten väcker en rad nya frågor om vem som begravts tillsammans med honom i den grav vid Alvastra klosterruin i Östergötland som utforskades på 1930-talet. Det har antagits att två av parets barn också vilat i graven men i själva verket är det tredje skelettet förmodligen en kvinna.

– Vi har sedan länge haft en förfrågan om att spåra det här intressanta materialet. Det har varit mycket osäkert var skeletten hamnade efter utgrävning och analys. Vi har därför haft stora problem att lokalisera de tre skeletten i våra samlingar, säger enhetschef Anita Knape vid Historiska museet.

Historiska museet vårdar ett mycket omfattande arkeologiskt material som grävts fram i Sverige under de senaste 200 åren. Uppskattningsvis utgörs samlingarna av över 20 miljoner föremål och omkring 150 ton benmaterial. Framför allt de äldre delarna av materialet är bara delvis uppordnade till följd av bristande resurser under mycket lång tid.

– Skeletten kom till museet på 1930-talet men några årtionden senare analyserades materialet och togs då ut från våra magasin. Uppenbarligen returnerades skeletten inte på ett kontrollerat sätt. Dessa gamla försyndelser har inneburit att vi först nu återfunnit det mesta av de eftersökta kvarlevorna. Det är dock fortfarande ett mysterium var skelettens kranier hamnat efter analysen på 1950-talet. Av den analysen, som inte publicerats, framgår bl. a. att graven innehöll skeletten av en man, ett barn och en kvinna, säger Anita Knape.

– Den upptäckten gör att en del nya frågor kanske kan ställas kring Ulf Gudmarssons grav, säger Anita Knape. Detta är förstås särskilt intressant i samband med årets firande av heliga Birgitta. Möjligen kan framtida forskning på benmaterialet ge nya intressanta resultat.

Susanne Orrenius, ordförande för Ödeshögs kommuns nätverk inför Birgittajubileet, och tidigare även Ann-Sofi Schotte-Lindsten, som på sin tid själv aktivt deltog i utgrävningarna, har under lång tid efterfrågat benmaterialet. Att kvarlevorna nu återfunnits är ett direkt resultat av deras uppmaningar till museet om fortsatta efterforskningar.

Museet har också tillsammans med Riksantikvarieämbetet hjälpt till med att ta fram en kopia av den gravhäll som ska placeras på platsen för den ursprungliga graven. Originalhällen ingår i museets samlingar och är nu utställd i museets Birgittautställning.

(2003-05-15)