Underjordiskt rum från 1500-talet hittat i Göteborg

Ett okänt rum från 1500-talet med väggar, stengolv, trappa och kvarglömda föremål. Det har arkeologerna hittat under marken i centrala Göteborg vid en utgrävning inför Västlänken.

– Det är ett mycket ovanligt fynd, säger Christina Rosén på Arkeologerna vid Statens historiska museer.

Rummet är en del av en äldre fästning och det var under de pågående utgrävningarna vid Skansen Lejonet som det hittades. Gullbergs fäste byggdes på 1300-talet och fästningen brändes ned och byggdes upp ett antal gånger under olika krig, innan den nya befästningen från 1680-talet anlades ovanpå. Men delar av den gamla fanns kvar under marken halvvägs uppe på klippan, dold under tjocka lager jord och rasmassor.

Christina Rosén på Arkeologerna säger att det är ett mycket sällsynt fynd.

– Det är väldigt välbevarat. Golvet ligger kvar, murarna av tegel och sten har fortfarande kvar en del av den putsade väggytan. Vi kan gå upp i trappan precis som knektarna gjorde här för femhundra år sedan.

Det finns även fönstergluggar som vetter ut mot Göta älv så en tolkning är att rummet har använts som utkiksrum för soldater och knektar. Det kan även ha tjänstgjort som förvaringsutrymme – förråden låg väl skyddade inom de tjocka stenväggarna. Flera föremål fanns fortfarande kvar i rummet, bland annat hittade arkeologerna ett vackert solur av sten som troligen suttit fast på ett stativ. Men även flera vardagsföremål grävdes fram som ger en känsla av att de nyss glömts kvar trots att de är flera hundra år gamla.

–  Det fanns en del småsaker som en tappad hyska från ett klädesplagg och tappkranar till öltunnor, säger Christina Rosén.

Fynden kommer så småningom att visas på Stadsmuseet.

– Vi är glada för att arbetet med Västlänken har bidragit med ny kunskap om Göteborgs historia. De fynd som hittas i samband med utgrävningarna kommer att visas på Stadsmuseet. Vi kommer också använda den kunskap som utgrävningarna nu ger i gestaltningen av Västlänken för att synliggöra Göteborgs historia för göteborgaren och dess besökare, säger Mira Andersson Ovuka, miljöchef för Västlänken på Trafikverket.  

Medeltiden var en omvälvande period. Delar av försvaret av Göteborgs föregångare medeltida staden Nya Lödöse sköttes från klippan Gullberg under krig och oroligheter. Något som kanske även kan anas i det välbevarade rummet.

– Vi kan se spår av bränder. Men det går inte att säga om det är från strider eller en olyckshändelse. I räkenskaperna från Gullberg redovisas förluster på grund av brand, säger Christina Rosén och tillägger:

– Det känns som om man förflyttas bakåt i tiden när man går här.

(2019-03-27)