Självskrivna liv

I Självskrivna liv förs vi tillbaka till 1800-talet och dess människor. Med hjälp av egenhändigt formulerade folkliga memoarer, självbiografier och levnadsberättelser kommer vi människor närmre in på livet än någonsin förr i historieskrivningen. De anonyma siffror som brukar representera den tysta majoriteten fylls med liv, glädjeämnen och sorger

Genom de självskrivna liven presenteras delar av det samhälle de utspelade sig i. Viktiga nyanser och motsägelser, som inte låter sig fångas i traditionellt historiskt källmaterial, framträder genom individerna. När t.ex. soldaten och rallaren Sven Petter Ivar från Vesene i Västergötland misshandlar sin hustru, skjuter skarpt på grannarna och grälar med makthavarna skapas en förståelse för de inblandade parterna och deras handlingar och för hur dåtidens samhälle fungerade.

Ibland kastar de folkliga levnadsminnena nytt ljus över frågor som tidigare besvarats med annat källmaterial. Detta gäller t.ex. den svenska läs- och skrivkunnigheten.

Britt Liljewall:
Självskrivna liv. Studier i äldre folkliga levnadsminnen
Nordiska museets förlag
501 sidor, häftad, illustrerad
Utkom i juli 2001