Göteborgarnas historiefrågor blir film

Ur filmen "Hur hamnade vi här?"

Byggdes Göteborg verkligen i ett träsk? Vem var biskopen i Biskopsgården? Och varför finns det ingen spårvagn nummer 12? Göteborgs 400-årsjubileum tillsammans med Göteborgs Stadsmuseum efterlyser göteborgarnas frågor om Göteborgs historia. Tio frågor får svar i videoserien ”Hur hamnade vi här?” som sänds i sociala medier i höst.

– Nu kan du ställa dina frågor om Göteborg som du alltid undrat över – men aldrig vågat fråga, säger Håkan Strömberg, historiker och pedagog på Stadsmuseet.

Tillsammans med kollegan Ylva Berglund, från museets stadsutvecklingsenhet, ska han göra sitt yttersta för att besvara göteborgarnas frågor i videoserien ”Hur hamnade vi här? – tio filmer om Göteborgs historia”. Strömberg och Berglund har tidigare medverkat Stadsmuseets podcast. Nu tar de ännu ett steg ut i sociala medier som tv-programledare för jubileets och museets gemensamma satsning.

Med ”Hur hamnade vi här?” vill Göteborgs 400-årsjubileum och Stadsmuseet lyfta själva anledningen till att vi firar Göteborg år 2021 – nämligen vår historia. Tillsammans med Håkan och Ylva upptäcker vi staden genom olika frågor, tidsepoker och stadsdelar.

– Vi vill att man ska känna stolthet för Göteborg, se staden med nya ögon – och skapa nyfikenhet kring vilka människor och vilka företeelser som lett fram till dagens Göteborg, säger Ylva Berglund.

Insamlingen av frågor sker via sociala medier och e-post.

– Vi hoppas förstås på en mångfald av frågor från hela Göteborg, inte bara innanför vallgraven. Man kan fråga oss om högt och lågt, om både nya och gamla företeelser. Historien är lång, men kan också handla om vår nutid. Som varför staden ser ut och byggs som den gör, eller varför det inte finns någon spårvagn nummer 12, säger Ylva Berglund.

Videoserien kommer att sändas i jubileets och museets sociala medie-kanaler med start i augusti. Till dess bjuds alla göteborgare in att ställa frågor och får på så vis bestämma innehållet för filmerna.

– Göteborgs stadsmuseum är den självklara instansen för att besvara frågor som rör vår historia och nutid. Precis som Göteborgs 400-årsjubileum arbetar vi ständigt i dialog med göteborgarna när vi utformar vår verksamhet. Nu tar vi ett ytterligare kliv i våra digitala kanaler och vill veta vad göteborgarna vill veta om vår stad – och svarar dem i videoformat, säger Håkan Strömberg.

(2019-06-13)