Unikt bronsåldersfynd på Gotland

Skålgroparna. Foto: Johan Norderäng/Gotlands Museum

Foto: Johan Norderäng/Gotlands Museum

Att hitta skålgropar från bronsåldern är relativt ovanligt på Gotland, men nu har det hänt. Det var i samband med ett schaktningsarbete för kabelarbeten i närheten av det mäktiga bronsåldersröset Bro Stainkalm som arkeologen Johan Norderäng fick syn på något som han misstänkte vara skålgropar.

Efter att ha försäkrat sig om att det inte var en naturlig vittring i kalkstenen, undersöktes det ungefärliga området på 3 gånger 1,5 meter mer noggrant.

– Det finns ju inte många sådana fynd på Gotland. Skålgropar ligger oftast i närheten av hällristningar och det har vi inga mängder av. Det här fyndet låg däremot nära ett av det största bronsåldersrösena på Gotland, Bro Stainkalm, säger Johan Norderäng.

Skålgropar är skålformade fördjupningar i en berghäll eller ett stenblock. Vad skålgroparnas ursprungliga innebörd varit, finns det mängder av hypoteser om. Själva knackandet kan ha haft ett magiskt syfte. Skålgroparna kan även ha fungerat som en kultplats.

– Det finns egentligen ingen sanning, men mängder av hypoteser, säger Norderäng.

Skålgroparna är nu åter övertäckta och skyddade för framtiden.

(2022-05-11)