Linné-delegation inrättas

Regeringen har i dag gett Vetenskapsrådet i uppdrag att inrätta en delegation med uppgift att samordna Linnéjubileet i Sverige och besluta om och fördela medel till insatser inom ramen för detta. För 2005 avsätter regeringen 7 miljoner kronor för att samordna Linnéjubileet.

– Linné är en av världens mest kända vetenskapsmän. Trots att det är 300 år sedan Linné föddes känns han väldigt aktuell. Han lär oss att grunden för framsteg är törsten efter kunskap, internationellt arbete och att sprida sina rön. Med dessa insikter bestämde sig Linné bland annat för att kartlägga hela Guds skapelse. Det kan man kalla en kaxig ambitionsnivå, säger utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky.

Delegationens ordförande och vice ordförande kommer att utses av regeringen medan Vetenskapsrådet utser övriga ledamöter efter samråd med Kungliga Vetenskapsakademien. Länsstyrelserna i Kronobergs, Skåne och Uppsala län bör vara representerade i delegationen liksom universiteten i Växjö, Lund och Uppsala, Riksantikvarieämbetet, Naturhistoriska riksmuseet, Svenska Linnésällskapet, Sveriges Rese- och Turistråd samt Vetenskaps-rådet och Kungliga Vetenskapsakademien.

Carl Linnaeus, sedermera Carl von Linné, föddes den 23 maj 1707. 300-årsjubileet av Linnés födelse kommer att firas runt om i världen. I Storbritannien planeras en rad aktiviteter där inte minst Linnean Society – världens äldsta vetenskapliga samfund – är engagerat. Även andra länder där det finns Linnésällskap kommer att organisera olika evenemang. I Sverige pågår en mängd olika förberedelser, bland annat i Uppsala, Lund och Småland.

Linnéjubileet har en stor potential att kunna ge positiva effekter inom allt från turism och Sverigebilden utomlands till ett ökat intresse hos unga för naturvetenskaplig utbildning och forskning, enligt regeringen.

(2005-05-26)