Universitetskurs om att göra historiska dokumentärer

Maja Hagerman. Foto: Cato Lein

Maja Hagerman. Foto: Cato Lein

Vårterminen 2019 ger Högskolan Dalarna en ny kurs med namnet ”Berätta med film om kulturarv och historia”.  Kursen leds av Maja Hagerman och ska visa hur arkivfilm, arkivfoto, ljudinspelningar, historiska dokument, och äldre miljöer och föremål kan användas i filmiskt berättande.

”I kursen utvecklas förmågan att initiera dokumentära kortfilmprojekt om historia och kulturarv. En introduktion ges till den historiska dokumentärens berättarformer och olika tillvägagångssätt för gestaltning och dramaturgi. Historisk dokumentärfilm belyses även utifrån hur genren används på museer och inom kulturarvsturism idag”, skriver högskolan.

Kursen leds av författaren och filmaren Maja Hagerman, konstnärlig lektor i bildproduktion.

– Gamla minnesföremål, historiska dokument och foton kan bli sällsynt levande historiska berättelser på film. Kortfilmer om historia visas ju också numera i många sammanhang, på webbsidor och utställningar, säger Hagerman.

Maja Hagerman har skrivit en rad fackböcker om svensk historia. Hon har en bakgrund som vetenskapsjournalist och började sin verksamhet inom radio och TV. Tillsammans med filmaren Claes Gabrielson har hon även producerat historiska dokumentärer, bland annat för Sveriges Television.

Kursen, som omfattar 7,5 högskolepoäng, vänder sig till dem som ”arbetar med eller är särskilt intresserade av kulturarvsfrågor och historia”. Anmälan är öppen fram till 15 oktober.

(2018-09-25)