Uppbrott från stenriket

”För 100 år sedan betraktades lusten att utvandra som ett svenskt karaktärsdrag. En viktig anledning till att i synnerhet Amerika kom att smaksätta våra svenska krusbär var Småland, vars stenbundna inbyggare efter 1850 utvecklade en märklig benägenhet att byta kontinent.”

Det skriver historikern och författaren Ulf Beijbom. För för att förklara varför just Småland blev Utvandrarlandskapet, lägger han i sin senaste bok – Uppbrott från Stenriket – förstoringsglas på Kronobergs län och stämmer möte med de minst 80 000, som bröt upp från den kargaste delen av stenriket.

Det är lätt att känna igen Vilhelm Mobergs romangestalter bland de bortdragande, men sedan man som Beijbom sökt sig till det omfattande historiska källmaterialet står det klart att verkligheten ofta överträffade dikten. Just i Kronobergs län ”löper fakta, sägner och traditioner samman till en färgsprakande bonad om hur uppbrottet följdes av drömlandets erövring.”

Ulf Beijbom har varit chef för Svensk Emigrantinstitutet i Växjö i 34 år och skrivit en lång rad böcker om utvandringshistoria.

Ulf Beijbom:
Uppbrott från stenriket. Utvandring från Kronoberg och kronobergare bortom haven
Emigrantinstitutets Vänners skriftserie, 8
301 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom 2000