Vasa som seglande skepp

När Vasa bärgades 1961 uppenbarades en förlorad värld i svindlande detalj. Bland de mest märkvärdiga fynden fanns en mångfald rester av master och segel. Normalt ger skeppsvrak sparsamt med ledtrådar till hur deras skrov sett ut ovan vattenlinjen, men på Vasa fanns de lägre masterna, en myriad av block och taljor, hundratals meter rep, och – mest iögonenfallande – hela nio segel som överlevt skeppets tid under vatten.

De unika fynden utgör en enastående möjlighet att rekonstruera riggen i detalj och skapa en bild och förståelse av hur skeppen manövrerades och seglades under 1600-talet. Med sin segeltyp, rigg och navigationsinstrument skiljer sig Vasa helt från 1800-talets traditionella fullriggare, och artefakterna från Vasa ger en levande bild av sjömannaskap under de stora segelskutornas århundraden.

Boken Vasa II. Rigging and sailing a Swedish warship of 1628 berättar om över tusen olika föremål av trä, metall och tyg – delar som sammantaget är den mest kompletta rigg som överlevt sedan före sekelskiftet 1800. De har givit förutsättningarna för den livfulla rekonstruktionen och iscensättningen av segelverket och sjöegenskaperna hos det kraftfulla krigsskepp från 1628 som Vasa är.

Boken är tänkt för andra forskare och specialister, inte minst marinarkeologer, samt för alla som har ett intresse för ämnet. Vasa II kan sägas utgöra en grundrapport över vad som finns i Vasafyndmaterialet kring skeppets rigg, och kommer att fungera som riktmärke över hur riggmaterial kan publiceras.

År 2006 utkom den första delen i bokserien om skeppet Vasa. Vasa I – The Archaeology of a Swedish Warship of 1628 berättar om skeppets marinarkeologiska arv – hur Vasa hamnade på botten av Stockholms ström, vad som hände under de 333 år hon låg där, hur hon bärgades och grävdes ut.

Vasamuseets forskningsledare Fred Hocker är redaktör och en av huvudförfattarna i Vasa II.

Fred Hocker (redaktör):
Vasa II. Rigging and sailing a Swedish warship of 1628. Part 1. The material remains and archaeological context
Nordic Academic Press
Utkom 2023